CISP

Centrum pro integrované studium pánveZvolte rok

Publikace 2013

23. july 2014 Přednášky a publikace v roce 2013

Přednášky

102. Džupa V., Stříž M., Slepánek M., Chmelová J., Báča V.: Výskyt vývojových malformací v oblasti LS přechodu. 33. Červeňanského dni – Národný kongres Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou, Bratislava, 25.1.2013

103.Džupa V.: Urgentní ošetření zlomenin pánve a acetabula. AO kurz, Seč, 18.4.2013

104. Džupa V.: Poranění pánevního kruhu a acetabula, klasifikace, diagnostika, indikace operační léčby. Předatestační kurz v traumatologii, Praha, 23.4.2013

105. Džupa V., Marvan J., Skála-Rosenbaum J., Douša P., Fridrich F., Báča V.: Peroperační cévní komplikace při osteosyntéze poranění pánve. 17. národní kongres ČSOT s mezinárodní účastí, Praha, 15.5.2013

106. Džupa V., Douša P., Skála-Rosenbaum J., Marvan J., Fridrich F.: Komplikace operační léčby poranění pánve. 8. Traumatologický den FNKV, Praha, 16.5.2013

107. Džupa V., Bartoška R., Skála-Rosenbaum J., Záhorka J., Krbec M.: Infekční zánět v oblasti symfýzy. 17. národní kongres ČSOT s mezinárodní účastí, Praha, 17.5.2013

108. Džupa V.: Indikace operační léčby zlomenin pánve v dětském a adolescentním věku. Dětské zlomeniny, Zbiroh, 23.5.2013

109. Džupa V.: Zlomeniny pánve a acetabula. Předatestační kurz v ortopedii a traumatologii pohybového aparátu, Praha, 18.9.2013

110. Džupa V., Taller S., Pavelka T.: Zlomeniny pánve a acetabula v osteoporotickém terénu: indikace k operační léčbě. 16. Novákovy traumatologické dny 2013, Brno, 26.9.2013

111. Krbec M., Džupa V., Skála-Rosenbaum J., Douša P.: Možnosti peroperační CT navigace při ošetření zlomenin páteře a pánve. 16. Novákovy traumatologické dny 2013, Brno, 26.9.2013

112. Džupa V., Taller S., Pavelka T.: Léčba zlomenin pánve a acetabula v osteoporotickém terénu. Jesenný kongres SOTS 2013, Košice, 17.10.2013

113. Krbec M., Džupa V., Skála-Rosenbaum J., Douša P.: Možnosti peroperační CT navigace při ošetření zlomenin páteře a pánve. 35. symposium Ortopedické kliniky 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, 22.11.2013

114. Klimeš J., Balliu I., Lásková H., Vitvarová I., Bartoška R., Kachlík D., Báča V., Džupa V.: Přehled zlomenin ošetřených na Ortopedicko-traumatologické klinice FNKV v roce 2012: jednoletá monocentrická retrospektivní studie. Pelhřimovský chirurgický den 2013, Pelhřimov, 22.11.2013

115. Vymětalová K., Miletín J., Štefela J., LeRoy A., Kachlík D., Džupa V., Báča V.: Riziko poranění tepen při zlomeninách pánve: angiografická studie. Pelhřimovský chirurgický den 2013, Pelhřimov, 22.11.2013

116. Voborník T., Ťoupal O., Kieslich K., Marvanová Z., Kachlík D., Džupa V., Báča V.: Riziko poranění tepen při zlomeninách pánve: restrospektivní klinická studie. Pelhřimovský chirurgický den 2013, Pelhřimov, 22.11.2013

117. Slepánek M., Stříž M., Báča V., Kachlík D., Krbec M., Džupa V.: Vývojové malformace LS přechodu. Pelhřimovský chirurgický den 2013, Pelhřimov, 22.11.2013

118. Džupa V.: Totální náhrada kyčle po zlomeninách pánve a acetabula. 19. Vánoční vinohradské symposium a AOTrauma symposium, Praha, 17.12.2013

Monografie

2. Džupa V., Pavelka T., Taller S. (Eds): Léčba zlomenin pánve a acetabula. Praha, Galén 2013 – Chlumského cena za rok 2013

Publikace v časopisech

29. Džupa V., Grill R., Fridrich F., Krbec M., Skála-Rosenbaum J., Báča V.: Poranění pánve a zlomeniny acetabula: rozdíly v závažnosti těchto poranění (Pelvic injuries and acetabular fractures: differences in their severity) Acta Chir Orthop Traumatol Cech, 80/1: 60-63, 2013 IF 0,415

30.  Báča V., Báčová T., Grill R., Otčenášek M., Kachlík D., Bartoška R., Džupa V.: Pudendal nerve in pelvic bone fractures. Injury, 44/7: 952-956, 2013 IF 2,462

31. Džupa V., Krbec M., Kadeřábek R., Rusnák R., Douša P., Skála-Rosenbaum J., Fridrich F., Báča V., Grill R.: Peroperační CT navigace u operací páteře a pánve: první zkušenosti. (Intraoperative CT navigation in spinal and pelvic surgery: preliminary report) Rozhl Chir, 92/7: 379-384, 2013

Abstrakta přednášek a posterů

65. Džupa V., Stříž M., Slepánek M., Chmelová J., Báča V.: Výskyt vývojových malformací v oblasti LS přechodu. Ortopédia, príloha časopisu Bedeker zdravia, 33, 2013

66.  Vymětalová K., Kopecký J., Miletín J., Kachlík D., Báča V., Džupa V.: Vessels with a high risk of injury in pelvic fractures: an angiographic study. Book of abstracts – 5. International Symposium on Clinical and Applied Anatomy and 1. Paneuropean Meeting of Anatomist, Graz 2013

67. Džupa V., Taller S., Pavelka T.: Léčba zlomenin pánve a acetabula v osteoporotickém terénu. Sborník abstrakt – Jesený kongres SOTS 2013, Košice, 2013

68. Džupa V., Hoffmanová I., Grill R., Báča V.: Kurz „Osteoporóza“ jako samostatný segment problémově orientované výuky medicíny. Jesenný kongres SOTS 2013, Košice, 2013


Prohlášení o přístupnosti

Vytvořil Refresh, s. r. o.