CISP

Centrum pro integrované studium pánveZvolte rok

Publikace 2011

21. may 2013 Přednášky a publikace v roce 2011

Přednášky

72.  Džupa V., Fridrich F., Ježek M., Marvan J., Douša P.: Epidemiologie zlomenin acetabula. 15. národní kongres ČSOT s mezinárodní účastí, Praha, 19.5.2011

73.  *Skála-Rosenbaum J., Džupa V.: Classification and treatment principles. Bohemian-Bavarian AO Symposium, Plzeň, 24.6.2011

74.  *Krbec M., Džupa V.: Management of unstable pelvic fractures: initial treatment and definitive fixation techniques. Bohemian-Bavarian AO Symposium, Plzeň, 24.6.2011

75.  *Báča V., Grill R., Otčenášek M., Kachlík D., Báčová T., Bartoška R., Džupa V.: Morphological context of pelvic fractures. 46. International Congress on Anatomy and 48. Lojda Symposium on Histochemistry, Praha, 5.9.2011

76.  *Džupa V., Skála-Rosenbaum J.: Acetabular fractures and dislocations. 25. Triennial World Congress of SICOT, Praha, 6.9.2011

77.  Skála-Rosenbaum J., Džupa V., Douša P., Krbec M.: Lumboiliac fixation in pelvic ring fracture. 25. Triennial World Congress of SICOT, Praha, 6.9.2011

78.  *Džupa V., Kloub M.: Different modalities (X-ray, CT, Angio, etc). AOTrauma Course: Pelvic Injuries Workshop with Anatomical Specimens, Praha, 10.9.2011

79.  *Džupa V., Kloub M.: Posterior wall-column fractures (tricks and hints). AOTrauma Course: Pelvic Injuries Workshop with Anatomical Specimens, Praha, 11.9.2011

80.  Frank M., Dědek T., Šmejkal K., Džupa V.: Přemosťující zevní fixace zlomenin acetabula: experiment na kadaverech. 15. Novákovy traumatologické dny, Brno, 22.9.2011

81.  Chmelová J., Džupa V., Novotný J.: Epidemiologie poranění pánevního kruhu. 15. Novákovy traumatologické dny, Brno, 22.9.2011

82.  Džupa V., Grill R., Báča V., Očenášek M.: Urologické a sexuální problémy u pacientek po zlomeninách pánve. 15. Novákovy traumatologické dny, Brno, 22.9.2011

83.  *Džupa V.: Poranění pánve: klasifikace a stabilizace. AO kurz, Banská Bystrica, 14.10.2011

84.  Džupa V., Fridrich F., Marvan J., Krbec M.: Zlomeniny acetabula léčené v letech 2008-2010: epidemiologická studie. 14. slovenský kongres úrazovej chirurgie s medzinárodnou účasťou, Bratislava, 11.11.2011

85.  Džupa V., Fridrich F., Ježek M., Krbec M.: Zlomeniny pánve léčené v letech 2001-2010: poranění cév. 14. slovenský kongres úrazovej chirurgie s medzinárodnou účasťou, Bratislava, 11.11.2011

86.  Báča V., Grill R., Otčenášek M., Kachlík D., Báčová T., Bartoška R., Džupa V.:  Morfologický kontext zlomenin pánve. Pelhřimovský chirurgický den 2011, Pelhřimov, 25.11.2011

87.  Džupa V., Skála-Rosenbaum J., Chmelová J., Marvan J.: Indikace operační léčby zlomenin pánve. Pelhřimovský chirurgický den 2011, Pelhřimov, 25.11.2011

88.  Skála-Rosenbaum J., Džupa V., Douša P., Krbec M.: Indikace operační léčby zlomenin acetabula. Pelhřimovský chirurgický den 2011, Pelhřimov, 25.11.2011

* označené přednášky byly zvané

Časopisecké publikace

23.  Chmelová J., Džupa V., Procházka B., Skála-Rosenbaum J., Báča V.: Zlomeniny příčných výběžků L5 u poranění pánevního kruhu. (Fractures of the L5 transverse process in pelvic ring injury) Acta Chir Orthop Traumatol Cech, 78/1: 16-48, 2011

24.  Džupa V., Chmelová J., Pavelka T., Obruba P., Wendsche P., Šimko P., Kloub M., Kopp L., Magala M., Rovder P., Dráč P.: Multicentrická studie pacientů s poraněním pánve: přehled klinických výsledků a trvalých následků. (Multicentric study of patients with pelvic injury: overview of clinical outcomes and permanent sequelaes) Acta Chir Orthop Traumatol Cech, 78/2: 120-120, 2011

25.  Džupa V., Otčenášek M., Vránová J., Ducháč V., Grill R., Báča V.: Porovnání mikčních, sexuálních a defekačních poruch u žen v aktivním věku po zlomeninách pánve typu B a C. (The comparison of micturation, sexual and defecation disorders in women in active age after pelvic fractures type B and C) Chir Rozhl, 90/10: 573-577, 2011

26.  Kokavec M., Gajdoš M., Džupa V.: Osteochondróm lopaty iliakálnej kosti. (Osteochondroma of the iliac crest) Acta Chir Orthop Traumatol Cech, 78/6: 583-585, 2011

Abstrakta přednášek a posterů

57.  Báča V., Grill R., Otčenášek M., Kachlík D., Báčová T., Bartoška R., Džupa V.: Morphological context of pelvic fractures. Book of abstracts – 46. International Congress on Anatomy and 48. Lojda Symposium on Histochemistry, Praha 2011

58.  Skála-Rosenbaum J., Džupa V., Douša P., Krbec M.: Lumboiliac fixation in pelvic ring fracture. Book of abstracts – 25. Triennial World Congress of SICOT, Praha 2011


Prohlášení o přístupnosti

Vytvořil Refresh, s. r. o.