CISP

Centrum pro integrované studium pánveZvolte rok

Publikace 2010

21. may 2013 Přednášky a publikace v roce 2010

Přednášky

60.  Džupa V., Kokavec M., Gajdoš M.: Osteochondrom lopaty kosti kyčelní: kazuistika. 30. Červeňanského dni – Národný kongres Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou, Bratislava, 28.1.2010

61. Džupa V., Velemínský P., Koňařík M., Kníže J., Báča V.: Porovnání velikosti a tvaru pánve současné a středověké populace. 30. Červeňanského dni – Národný kongres Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou, Bratislava, 29.1.2010

62.  Džupa V.: Poranění pánve: klasifikace, stabilizace. AO kurz, Seč, 9.4.2010

63.  Vyhnánek F., Džupa V.: Zlomeniny pánve: iniciální opatření a jejich indikace. 17. pražské chirurgické dny, Praha, 14.5.2010

64.  *Džupa V., Vyhnánek F.: Indikace osteosyntézy u zlomenin pánve. 17. pražské chirurgické dny, Praha, 14.5.2010

65.  Džupa V.: Přehled klinických výsledků a trvalých následků po poranění pánve: multicentrická studie. 14. národní kongres ČSOT s mezinárodní účastí, Praha, 20.5.2010

66.  Džupa V., Pavelka T., Chmelová J.: Přehled přidružených poranění a trvalých následků po poranění pánve. 5. Traumatologický den FNKV, Praha, 27.5.2010

67.  *Džupa V., Krbec M.: General indications to hip surgery. Miniinvasive Hip Surgery Master Course, Praha, 11.6.2010

68.  Grill R., Báča V., Džupa V., Otčenášek M.: Cesta klinického poznání, experimentu a modelování v urologické traumatologii. 17. výročná konferencia Slovenskej urologickej spoločnosti SLS. Bratislava, 18.6.2010

69.  Báča V., Otčenášek M., Grill R., Kachlík D., Smržová T., Škubal J., Džupa V.: Diaphragma pelvis: historical review. Morphology 2010, Košice, Slovensko, 28.6.2010

70.  *Džupa V., Báča V., Otčenášek M., Grill R.: Pelvic fractures morphology and its importance in indications of osteosynthesis. 2. International Symposium of Clinical and Applied Anatomy, Praha, 10.7.2010

71.  *Krbec M., Džupa V.: Management of unstable pelvic fractures: initial treatment and definitive fixation techniques. Symposium Prague-Berlin, Praha, 5.11.2010

* označené přednášky byly zvané

Postery

24.  Koňařík M., Kníže J., Báča V., Velemínský P., Vránová J., Grill R., Kachlík D., Džupa V.: Morphological differences between mid-age and recent pelves. 21. International Symposium on Morphological Sciences, Taormina-Messina, Itálie, 19.9.2010

25.  Báča V., Otčenášek M., Grill R., Kachlík D., Báčová T., Škubal J., Džupa V.: Historical development of diaphragma pelvis description. 21. International Symposium on Morphological Sciences, Taormina-Messina, Itálie, 21.9.2010

26.  Báča V., Otčenášek M., Grill R., Kachlík D., Báčová T., Škubal J., Džupa V.: Historický přehled popisu diaphragma pelvis. 10. Ostravské traumatologické dny, Rožnov pod Radhoštěm, 7.10.2010

Časopisecké publikace

21.  Ryšavý M., Pavelka T., Khayarin M., Džupa V.: Iliosacral screw fixation of the unstable pelvic ring injuries. Acta Chir Orthop Traumatol Cech, 77/3: 209-214, 2010

22.  Hron F., Džupa V., Otčenášek M., Feyereisl J., Grill R.: Poranění pánve z pohledu urogynekologie. (Pelvic injury from the urogyneacology point of view) Rozhl Chir, 89/11: 702-706, 2010

Učební texty

3.  Džupa V.: Zlomeniny pánve a acetabula. In: Krbec M., Džupa V. (Eds): Vybrané kapitoly z ortopedie a traumatologie pro studenty medicíny (Elektronická forma). Praha, 3. LF UK 2010

Abstrakta přednášek a posterů

46.  Džupa V., Velemínský P., Koňařík M., Kníže J., Báča V.: Porovnání velikosti a tvaru pánve současné a středověké populace. Ortopédia, príloha časopisu Bedeker zdravia, 35, 2010

47.  Džupa V., Kokavec M., Gajdoš M.: Osteochondrom lopaty kosti kyčelní: kazuistika. Ortopédia, príloha časopisu Bedeker zdravia, 40, 2010

48.  Džupa V., Mašek M., Šrám J.: Zpráva z 88. AOTrauma kurzu v Davosu: AOTrauma Course – Pelvic Injuries. Acta Chir Orthop Traumatol Cech, 77/2: 157-158, 2010

49.  Vyhnánek F., Džupa V.: Zlomeniny pánve: iniciální opatření a jejich indikace. Sborník abstrakt – 17. Pražské chirurgické dny, Praha 2010

50.  Džupa V., Vyhnánek F.: Indikace osteosyntézy u zlomenin pánve. Sborník abstrakt – 17. Pražské chirurgické dny, Praha 2010

51.  Džupa V., Báča V., Otčenášek M., Grill R.: Pelvic fractures morphology and its importance in indications of osteosynthesis. Anatomy, 4 (Suppl 1): 23, 2010

52.  Grill R., Báča V., Džupa V., Otčenášek M.: Cesta klinického poznání, experimentu a modelování v urologické traumatologii. Urologia, 1: 29, 2010

53.  Báča V., Otčenášek M., Grill R., Kachlík D., Smržová T., Škubal J., Džupa V.: Diaphragma pelvis: historical review. Book of abstracts – Morphology 2010, Košice 2010

54.  Džupa V., Báča V., Otčenášek M., Grill R.: Pelvic fractures morphology and its importance in indications of osteosynthesis. Anatomy, 4 (Suppl 1): 23, 2010

55.  Koňařík M., Kníže J., Báča V., Velemínský P., Vránová J., Grill R., Kachlík D., Džupa V.: Morphological differences between mid-age and recent pelves. Book of abstracts – 21. International Symposium on Morphological Sciences, Taormina-Messina 2010

56.  Báča V., Otčenášek M., Grill R., Kachlík D., Báčová T., Škubal J., Džupa V.: Historical development of diaphragma pelvis description. Book of abstracts – 21. International Symposium on Morphological Sciences, Taormina-Messina 2010


Prohlášení o přístupnosti

Vytvořil Refresh, s. r. o.