CISP

Centrum pro integrované studium pánveZvolte rok

Publikace 2009

29. march 2010 Přednášky a publikace v roce 2009

Přednášky

53.  *Džupa V.: Léčba zlomenin pánve. Vedecká pracovná schôdza Spolku lekárov v Michalovciach, Michalovce, 22.1.2009

54.  *Džupa V.: Zlomeniny pánve – ORIF předního a zadního segmentu pánve. AO kurz, Plzeň, 7.4.2009

55.  *Džupa V., Pavelka T.: Nestabilní pánev – osteoligamentózní nebo komplexní poranění? 12. Bedrnův den, Hradec Králové, 24.4.2009

56.  Havránek P., Džupa V.: Zlomeniny sakra v dětském věku. Sympozium Dětské zlomeniny Jemniště 2009, Jemniště, 14.5.2009

57.  Grill R., Džupa V., Báča V., Otčenášek M.: Trakční poranění močového měchýře při poranění pánve. 16. výročná konferencia Slovenskej urologickej spoločnosti SLS. 12.6.2009

58.  Grill R., Mašková V., Džupa V., Fric M., Otčenášek M., Báča V., Záťura F., Urban M.: Přechodné a trvalé následky poranění pánve z hlediska urologa. 16. výročná konferencia Slovenskej urologickej spoločnosti SLS. 12.6.2009

59.  *Džupa V.: Léčba zlomenin pánve. Seminář „Možnosti nových technik osteosyntézy“, Praha, 6.10.2009

* označené přednášky byly zvané

Postery 

15.  Báča V., Grill R., Horák Z., Kachlík D., Džupa V.: Real biomechanical 3D PC models: opportunity for the science and education either. 10. Congress of European Association of Clinical Anatomy, Istanbul, Turecko, 3.9.2009

16.  Koňařík M., Kníže J., Velemínský P., Báča V., Grill R., Smržová T., Kachlík D., Džupa V.: 1000 years: is it enough to find morphological differences on the human pelvis? 10. Congress of European Association of Clinical Anatomy, Istanbul, Turecko, 3.9.2009

17.  Grill R., Báča V., Otčenášek M., Kachlík D., Smržová T., Chmelová J., Džupa V.: Urinary bladder trauma and pelvic ring injury: possible special relationship? 10. Congress of European Association of Clinical Anatomy, Istanbul, Turecko, 3.9.2009

18.  Grill R., Báča V., Horák Z., Otčenášek M., Smržová T., Kachlík D., Džupa V.: Real 3D biomechanical models of pelvis and pelvic floor as the way to improve knowledge about incontinence. 39. Annual Meeting of International Continence Society, San Francisco, USA, 1.10.2009

19.  Grill R., Smržová T., Báča V., Otčenášek M., Urban M., Kachlík D., Džupa V.: The clinical importance of pudendal nerve course. 39. Annual Meeting of International Continence Society, San Francisco, USA, 2.10.2009

20.  Báča V., Grill R., Horák Z., Otčenášek M., Smržová T., Škubal J., Kachlík D., Džupa V.: Injuries to pelvis and pelvic floor in real biomechanical 3D computer model. 30. Congress of the Société Internationale d´Urologie, Shanghai, Čína, 2.11.2009

21.  Grill R., Báča V., Otčenášek M., Smržová T., Škubal J., Kachlík D., Džupa V.: Relationship between the puborectal muscle and vaginal delinery in 3D ultrasound. 30. Congress of the Société Internationale d´Urologie, Shanghai, Čína, 3.11.2009

22.  Smržová T., Báča V., Grill R., Otčenášek M., Urban M., Škubal J., Kachlík D., Bartoška R., Džupa V.: Clinical relationship between pudendal nerve course and sciatic spine. 30. Congress of the Société Internationale d´Urologie, Shanghai, Čína, 3.11.2009

23.  Báča V., Grill R., Otčenášek M., Smržová T., Škubal J., Kachlík D., Džupa V.: The design for a clinical integrated education in pelvic region: Center for Integrated Study of Pelvis (CISP). 30. Congress of the Société Internationale d´Urologie, Shanghai, Čína, 4.11.2009

Publikace v odborných časopisech 

6.  Pavelka T., Kuntscher V., Grill R., Chmelová J., Džupa V.: Ošetření nestabilní zlomeniny pánve v akutní fázi: Pelvic Damage Control Surgery. (Management of unstable pelvic fracture in the acute phase: Pelvic Damage Control Surgery) Acta Chir Orthop Traumatol Cech, 76/1: 15-19, 2009 IF 1,628

17.  Grill R., Džupa V., Báča V., Otčenášek M.: Trakční poranění močového měchýře při poranění pánve. (Pelvic ring injury and traction associated bladder trauma) Uraz Chir, 17/1: 6-8, 2009

18.  Grill R., Waldauf P., Džupa V., Wendsche P., Fric M., Báča V., Skála-Rosenbaum J.: Riziko úmrtí u polytraumatizovaných pacientů s poraněním pánevního kruhu. (Mortality risk in polytrauma patients with pelvic injury) Rozhl Chir, 88/2: 75-78, 2009

19.  Džupa V., Chmelová J., Pavelka T., Obruba P., Wendsche P., Šimko P., Filipinský J., Kloub M., Pleva L., Kopp L., Malkus T., Frank M., Magala M., Lisý M., Rovder P., Dráč P., Křivohlávek M., Višňa P.: Multicentrická studie pacientů s poraněním pánve: základní analýza souboru. (Multicentric study of patients with pelvic injury: basic analysis of study group) Acta Chir Orthop Traumatol Cech, 76/5: 404-409, 2009 IF ?,???

20.  Džupa V., Horák L., Gavulová E., Málek J.: Může být masivní krvácení ze spongiózy sakra fatální komplikací zlomeniny pánve? (Can the sacral spongiosa bleeding cause fatal complications of unstable pelvic fracture?) Rozhl Chir, 88/12: 699-703, 2009

Monografie 

1.  Chmelová J., Džupa V., Pavelka T., Ryšavý M., Báča V., Vavrečka J., Otčenášek M., Grill R.: Diagnostika zlomenin pánve a acetabula. Praha, Galén 2009

Abstrakta přednášek a posterů 

62.  Báča V., Grill R., Horák Z., Kachlík D., Džupa V.: Real biomechanical 3D PC models: opportunity for the science and education either. Surg Radiol Anat, 31 (Suppl 1): 156, 2009 IF 0,782

63.  Koňařík M., Kníže J., Velemínský P., Báča V., Grill R., Smržová T., Kachlík D., Džupa V.: 1000 years: is it enough to find morphological differences on the human pelvis? Surg Radiol Anat, 31 (Suppl 1): 157, 2009 IF 0,782

64.  Grill R., Báča V., Otčenášek M., Kachlík D., Smržová T., Chmelová J., Džupa V.: Urinary bladder trauma and pelvic ring injury: possible special relationship? Surg Radiol Anat, 31 (Suppl 1): 157, 2009 IF 0,782

65.  Grill R., Báča V., Horák Z., Otčenášek M., Smržová T., Kachlík D., Džupa V.: Real 3D biomechanical models of pelvis and pelvic floor as the way to improve knowledge about incontinence. Book of abstracts – 39. Annual Meeting of International Continence Society, 2009

66.  Grill R., Smržová T., Báča V., Otčenášek M., Urban M., Kachlík D., Džupa V.: The clinical importance of pudendal nerve course. Book of abstracts – 39. Annual Meeting of International Continence Society, 2009 


Prohlášení o přístupnosti

Vytvořil Refresh, s. r. o.