CISP

Centrum pro integrované studium pánveZvolte rok

Publikace 2007

2. february 2008 Přednášky a publikace v roce 2007

Přednášky

22. Chmelová J., Šprindrich J., Džupa V., Pleva L.: Multiplanární a 3D rekonstrukce a jejich význam v urgentní medicíně. 2. Traumatologický den FNKV, Praha, 3.5.2007

23. Chmelová J., Šprindrich J., Džupa V., Grill R., Báča V.: Role zobrazovacích metod v diagnostice a léčbě komplexních poranění pánve. 2. Traumatologický den FNKV, Praha, 3.5.2007

24. Grill R., Džupa V., Mašková V., Báča V., Fric M., Otčenášek M., Urban M.: Urologické a sexuální poruchy po závažném poranění pánve. 2. mezinárodní andrologický kongres, Štiřín, 4.5.2007

25. Urban M., Heráček J., Báča V.: Chronic pelvic pain in male patients – joint view of an urologist and anatomist – impact on sexual dysfunction. 2. mezinárodní andrologický kongres, Štiřín, 4.5.2007

26. Chmelová J., Džupa V., Procházka B., Grill R., Báča V.: Je zlomenina příčného výběžku L5 indikátorem poranění dorzálních struktur pánve? Motolské dny úrazové chirurgie, Harrachov, 11.5.2007

27. Džupa V., Skála-Rosenbaum J., Douša P.: Přehled pacientů se zlomeninou pánve léčených v traumacentru FNKV v letech 2001-2006. Přednáškový večer Chirurgické kliniky 3. LF UK a FNKV v Praze v Lékařském domě, Praha, 21.5.2007

28. Grill R., Džupa V., Báča V., Urban M., Otčenášek M.: Poranění pánve v andrologii. Přednáškový večer Chirurgické kliniky 3. LF UK a FNKV v Praze v Lékařském domě, Praha, 21.5.2007

29. Džupa V., Waldauf P., Grill R., Fric M., Báča V.: Je poranění pánve u polytraumatizovaných pacientů indikátorem vyššího rizika úmrtí? 10. Slovenský kongres úrazovej chirurgie, Tále, 30.5.2007

30. Džupa V., Waldauf P., Grill R., Fric M., Báča V.: Zvyšuje poranění pánve u polytraumatizovaných pacientů riziko úmrtí? 5. Traumatologické dny, Pardubice, 15.6.2007

31. Smržová T., Báča V., Otčenášek M., Urban M., Kachlík D., Grill R., Džupa V.: The specification of pudendal nerve course and its clinical implications. 9. Congress of Europian Association of Clinical Anatomy, Praha, 8.9.2007

32. Smržová T., Báča V., Otčenášek M., Urban M., Kachlík D., Grill R., Džupa V.: The pudendal nerve course and its clinical importance, 41. kongres Slovenské anatomické společnosti s mezinárodní účastí, Bratislava, 9.9.2007

33. Džupa V.: Problematika zlomenin pánevního kruhu a jejich řešení. Odborný intenzivní kurz v ortopedii, Praha, 20.9.2007

34. Džupa V.: Zlomeniny pánevního kruhu – strategie ošetření. Setkání traumatologů v Českých Budějovicích, České Budějovice, 4.10.2007

35. Džupa V., Skála-Rosenbaum J., Douša P., Ježek J.: Přehled pacientů léčených pro zlomeninu pánve v letech 2001-2006. 29. sympozium Ortopedické kliniky IPVZ a 1. LF UK FN Na Bulovce, Praha, 16.11.2007

36. Smržová T., Báča V., Kachlík D., Otčenášek M., Urban M., Grill R., Džupa V.: Průběh nervus pudendus a jeho klinický význam. 13. Pelhřimovské chirurgické dny, Pelhřimov, 24.11.2007

Postery

11. Báča V., Kubecová M., Horák L., Grill R., Kohout P., Granatová J.: Changes in small intestine permeability after radiotherapy of malignant tumor. World Congress on Gastrointestinal Cancer, Barcelona, Španělsko, 29.6.2007

12. Báča V., Horák L., Grill R., Kubecová M., Ducháč V., Štukavec J., Vobořil R.: Effectiveness of stenting and laser treatment of colorectal carcinoma. World Congress on Gastrointestinal Cancer, Barcelona, Španělsko, 1.7.2007

13. Báča V., Džupa V., Grill R.: Innovations of the clinical anatomy education – Center for Integrated Study of Pelvis (CISP). 9. Congress of Europian Association of Clinical Anatomy, Praha, 8.9.2007

14. Grill R., Báča V., Kachlík D., Záťura F., Tonar Z., Džupa V., Janáček J., Nedorost L.: Changes in the kidney tissue in lower-grade traumas: Anatomical evaluation of changes in vessels and histological evaluation of the cortex and marrow in an experimental trauma injury to kidney of the domestic pig. 9. Congress of Europian Association of Clinical Anatomy, Praha, 8.9.2007

Publikace v odborných časopisech

7. Pavelka T., Džupa V., Štulík J., Grill R., Báča V., Skála-Rosenbaum J.: Výsledky operační léčby nestabilního poranění pánevního kruhu. (Our results of surgical management of unstable pelvic ring injury) Acta Chir Orthop Traumatol Cech, 74/1: 19-28, 2007

8. Otčenášek M., Grülich R., Kučera E., Obruba P., Džupa V.: Laparoskopická korekce posttraumatického uterovaginálního sestupu s prolapsem rekta. (Laparoscopic correction of posttraumatic uterovaginal descent with rectal prolaps) Rozhl Chir, 86/1: 32-34, 2007

9. Otčenášek M., Krofta L., Báča V., Grill R., Kučera E., Herman H., Vasicka I., Drahoňovský J., Feyereisl J.: Bilateral avulsion of the puborectal muscle – MRI based 3-D reconstruction and comparison with a model of healthy nulliparous women. Ultrasound Obstet Gynecol, 29/6: 692-696, 2007   IF 2,430

10. Chmelová J., Džupa V., Šprindrich J., Báča V., Grill R.: Může mít nová CT klasifikace zlomenin acetabula význam pro klinickou praxi? (Can the new CT-based classification of acetabular fractures be useful for clinical practice?) Acta Chir Orthop Traumatol Cech, 74/3: 210-217, 2007

11. Derevjaník P., Ryantová V., Džupa V.: Demografická a epidemiologická studie pacientů s poraněním pánve. (Demographic and epidemiology study patients with pelvic injury) Rozhl Chir, 86/8: 423-427, 2007

12. Grill R., Mašková V., Džupa V., Fric M., Otčenášek M., Báča V., Pachl J., Urban M.: Urologické a sexuální poruchy po závažném poranění pánve. (Urological and sexual disorders after a severe pelvic injury) Ces Urol, 11/2: 115-118, 2007

Abstrakta přednášek a posterů

27. Grill R., Džupa V., Mašková V., Báča V., Fric M., Otčenášek M., Urban M.: Urological and sexual disorders after a severe pelvic injury. Eur Androl Suppl, 1/1: 40, 2007

28. Urban M., Heráček J., Báča V.: Chronic pelvic pain in male patients – joint view of an urologist and anatomist – impact on sexual dysfunction. Eur Androl Suppl, 1/1: 40, 2007

29. Báča V., Kubecová M., Horák L., Grill R., Kohout P., Granatová J.: Changes in small intestine permeability after radiotherapy of malignant tumor. Ann Oncol, 18 (Suppl 7): 105, 2007   IF 4,319

30. Báča V., Horák L., Grill R., Kubecová M., Ducháč V., Štukavec J., Vobořil R.: Effectiveness of stenting and laser treatment of colorectal carcinoma. Ann Oncol, 18 (Suppl 7): 118, 2007   IF 4,319

31. Smržová T., Báča V., Otčenášek M., Urban M., Kachlík D., Grill R., Džupa V.: The specification of pudendal nerve course and its clinical implications. Surg Radiol Anat, 29/6: 431, 2007   IF 0,443

32. Báča V., Džupa V., Grill R.: Innovations of the clinical anatomy education – Center for Integrated Study of Pelvis (CISP). Surg Radiol Anat, 29/6: 490, 2007   IF 0,443

33. Grill R., Báča V., Kachlík D., Záťura F., Tonar Z., Džupa V., Janáček J., Nedorost L.: Changes in the kidney tissue in lower-grade traumas: Anatomical evaluation of changes in vessels and histological evaluation of the cortex and marrow in an experimental trauma injury to kidney of the domestic pig. Surg Radiol Anat, 29/6: 516, 2007   IF 0,443


Prohlášení o přístupnosti

Vytvořil Refresh, s. r. o.