CISP

Centrum pro integrované studium pánveZvolte rok

Publikace 2006

2. february 2008 Přednášky a publikace v roce 2006

Přednášky

7. Urban M., Báča V., Heráček J., Otčenášek M., Grill R.: Chronická pánevní bolest muže – společný pohled urologa a anatoma. Poranění pánve v andrologii. 1. mezinárodní andrologický kongres, Štiřín, 24.2.2006

8. Grill R., Džupa V., Báča V., Otčenášek M.: Poranění pánve v andrologii. 1. mezinárodní andrologický kongres, Štiřín, 24.2.2006

9. Chmelová J., Mrázková D., Džupa V., Báča V., Grill R., Pleva L.: Význam klasického RTG snímku při poranění pánve v době moderní CT diagnostiky. 2. bilaterální sympozium s mezinárodní účastí, Rožnov pod Radhoštěm, 11.5.2006

10. Džupa V., Ryšavý M., Báča V., Grill R., Skála-Rosenbaum J.: Osteosyntéza zlomenin zadního komplexu pánve sakroiliakálními šrouby u polytraumatizovaných pacientů. 2. bilaterální sympozium s mezinárodní účastí, Rožnov pod Radhoštěm, 11.5.2006

11. Grill R., Báča V., Urban M., Džupa V., Otčenášek M., Heráček J.: Urologické a andrologické komplikace u poranění pánve. Traumatologický den u příležitosti 10. výročí zahájení činnosti Traumatologického Centra Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha 18.5.2006

12. Džupa V., Ryantová V., Grill R., Báča V., Skála-Rosenbaum J.: Infekční komplikace po operační léčbě zlomenin pánve. Praha, 19.5.2006

13. Ryšavý M., Džupa V., Pavelka P., Báča V., Grill R., Skála-Rosenbaum J.: Osteosyntéza zlomenin zadního komplexu pánve sakroiliakálními šrouby u polytraumatizovaných pacientů. 10. národní kongres ČSOT s mezinárodní účastí, Praha, 19.5.2006

14. Ryantová V., Džupa V., Grill R., Báča V.: Infekční komplikace operační léčby zlomenin pánve. 2. mezinárodní kongres prevence nozokomiálních nákaz, Pec pod Sněžkou, 31.5.2006

15. Džupa V., Ryšavý M., Pavelka T., Skála-Rosenbaum J.: Osteosyntéza zlomenin zadního komplexu pánve sakroiliakálními šrouby. 9. slovenský kongres úrazovej chirurgie a Dni primára Bauera, Košice, 16.6.2006

16. Džupa V., Džupová O., Ryantová V., Grill R., Báča V.: Infectious complications after operative treatment of pelvic fractures. Jubilee All-Russian Scientific-Practical Conference „Topical Questions of Traumatology and Orthopaedics“. Saint Petersburg, Rusko, 21.9.2006

17. Chmelová J., Džupa V., Šprindrich J., Báča V., Grill R.: Může mít nová CT klasifikace zlomenin acetabula význam pro klinickou praxi? 8. Ostravské traumatologické dny, Rožnov pod Radhoštěm, 13.10.2006

18. Džupa V., Ryantová V., Grill V., Báča V., Skála-Rosenbaum J.: Infekční komplikace po operační léčbě zlomenin pánve. 8. Ostravské traumatologické dny, Rožnov pod Radhoštěm, 13.10.2006

19. Pavelka T., Džupa V., Ryšavý M.: Osteosyntéza zlomenin zadního segmentu pánve z miniinvazivního přístupu. 28. sympozium Ortopedické kliniky IPVZ a 1. LF UK FN Na Bulovce s mezinárodní účastí, Praha, 17.11.2006

20. Otčenášek M., Pan M., Báča V., Grill R., Kasiková E., Vašička I., Krofta L., Džupa V., Feyereisl J.: Avulsion of the puborectal muscle – an MRI based 3D reconstruction. 36. Annual Meeting of the International Continence Society, Christchurch, Nový Zéland, 30.11.2006

21. Otčenášek M., Gurlich R., Džupa V., Krofta L.: Laparoskopická léčba sestupu dělohy a prolapsu rekta po fraktuře pánevního kruhu. Celostátní konference Urogynekologické společnosti, Mělník, 7.12.2006

Postery

4. Báča V., Džupa V., Grill R.: Possibilities of a comprehensive study of the pelvis using multimedia technologies. 10. Annual Meeting IAMSE, San Juan, Portorico, 16.7.2006

5. Báča V., Džupa V., Grill R.: Anatomical risks associated with injuries to the pelvis. Morphology 2006, Praha, 4.6.2006

6. Báča V., Džupa V., Grill R.: Possibilities of a comprehensive study of the pelvis using multimedia technologies. Morphology 2006, Praha, 4.6.2006

7. Báča V., Džupa V., Grill R.: Integrated and comprehensive study of pelvis using multimedia technologies. 10. National Congress of Anatomy, Bodrum, Turecko, 8.9.2006

8. Grill R., Džupa V., Báča V.: Injuries to the pelvis in andrology. 28. Congress of the Société Internationale d´Urologie, Cape Town, JAR, 12.10.2006

9. Urban M., Báča V., Grill R., Džupa V., Heráček J.: Chronic pelvic pain in a male patients: Joint view of an urologist and an anatomist. 28. Congress of the Société Internationale d´Urologie, Cape Town, JAR, 14.10.2006

10. Otčenášek M., Krofta L., Grill R., Báča V., Kasiková E., Džupa V., Pan M., Feyereisl J.: 3D ultrasound of the puborectal muscle before and after vaginal delivery. 36. Annual Meeting of the International Continence Society, Christchurch, Nový Zéland, 30.11.2006

Publikace v odborných časopisech

2. Ryšavý M., Arun K.P., Džupa V.: Letter to the editor to „Surgical treatment of displaced fractures of the posterior column and posterior wall of the acetabulum. Injury, 35: 766-770, 2004“. Injury, 37/3: 296-297, 2006   IF 0,742

3. Otčenášek M., Krofta L., Grill R., Báča V., Heřman H., Džupa V., Feyereisl J.: Porodní poranění puborektálního svalu – sledování pomocí 3D ultrazvuku. (Birth injury of the puborectalis muscle – 3D ultrasound evaluation) Ces Gynek, 71/4: 318-322, 2006

4. Rovder P., Džupa V., Lisý M., Chmelová J., Grill R., Báča V., Fric M.: Nestabilné zlomeniny panvy a krvácanie – úvodné opatrenia. (Unstable pelvic fractures – initial management) Uraz Chir, 14/3: 74-79, 2006

5. Chmelová J., Mrázková D., Džupa V., Báča V., Grill R., Pleva L.: Význam klasického rentgenového snímku při poranění pánve v době moderní CT diagnostiky. (The role of routine pelvic radiographs in pelvic trauma in the age of modern CT diagnostics) Acta Chir Orthop Traumatol Cech, 73/6: 394-399, 2006

6. Pavelka T., Džupa V., Ryšavý M., Grill R., Báča V., Skála-Rosenbaum J., Chmelová J., Otčenášek M.: Poranění pánevního kruhu. (Pelvic ring injury) Acta Chir Orthop Traumatol Cech, 73/6: 405-413, 2006

Kapitola v monografii

1. Báča V., Džupa V., Grill R.: Inovace výuky klinické anatomie v problémově orientovaném kurikulu 3. LF UK v Praze – založení Centra pro integrované studium pánve (CISP). (Inovations of the clinical anatomy education in problem-based curriculum 3rd Faculty of Medicine, Charles University in Prague – a creation of Center for Integrated Study of Pelvis) In: Polák Š., Pospíšilová V., Varga I. (Eds): Morfológia v súčasnosti. Bratislava, Univerzita Komenského 2006, 445-449

Abstrakta přednášek a posterů

9. Urban M., Báča V., Heráček J., Otčenášek M., Grill R.: Chronická pánevní bolest muže – společný pohled urologa a anatoma. Sborník abstrakt – 1. mezinárodní andrologický kongres, 2006

10. Grill R., Džupa V., Báča V., Otčenášek M.: Poranění pánve v andrologii. Sborník abstrakt – 1. mezinárodní andrologický kongres, 2006

11. Džupa V., Grill R., Báča V., Bakalář B., Vránková J.: Infectious complications of surgical treatment of pelvic ring injuries. J Bone Joint Surg, 88-B (Suppl 1): 81, 2006   IF 1,330

12. Chmelová J., Mrázková D., Džupa V., Báča V., Grill R., Pleva L.: Význam klasického RTG snímku při poranění pánve v době moderní CT diagnostiky. Sborník abstrakt – 2. bilaterální sympozium s mezinárodní účastí, 2006, ISBN 80-239-6507-7

13. Džupa V., Ryšavý M., Báča V., Grill R., Skála-Rosenbaum J.: Osteosyntéza zlomenin zadního komplexu pánve sakroiliakálními šrouby u polytraumatizovaných pacientů. Sborník abstrakt – 2. bilaterální sympozium s mezinárodní účastí, 2006, ISBN 80-239-6507-7

14. Džupa V., Ryantová V., Grill R., Báča V., Skála-Rosenbaum J.: Infekční komplikace po operační léčbě zlomenin pánve. Sborník abstrakt – 10. národní kongres ČSOT s mezinárodní účastí, 2006, ISBN 80-7262-414-8

15. Ryšavý M., Džupa V., Khayarin M., Pavelka P.: Osteosyntéza zlomenin zadního komplexu pánve sakroiliakálními šrouby u polytraumatizovaných pacientů. Sborník abstrakt – 10. národní kongres ČSOT s mezinárodní účastí, 2006, ISBN 80-7262-414-8

16. Báča V., Džupa V., Grill R.: Possibilities of a comprehensive study of the pelvis using multimedia technologies. Book of abstracts – 10. annual meeting IAMSE, 2006

17. Báča V., Džupa V., Grill R.: Anatomical risks associated with injuries to the pelvis. Book of abstracts – Morphology 2006, 2006

18. Báča V., Džupa V., Grill R.: Possibilities of a comprehensive study of the pelvis using multimedia technologies. Book of abstracts – Morphology 2006, 2006

19. Báča V., Džupa V., Grill R.: Integrated and comprehensive study of pelvis using multimedia technologies. Neuroanatomy, 5 (Suppl 2): 28, 2006

20. Džupa V., Džupová O., Ryantová V., Grill R., Báča V.: Infectious complications after operative treatment of pelvic fractures. Traumatol Orthop Rus, 40/2: 97, 2006

21. Chmelová J., Džupa V., Šprindrich J., Báča V., Grill R.: Může mít nová CT klasifikace zlomenin acetabula význam pro klinickou praxi? Sborník abstrakt – 8. Ostravské traumatologické dny, 2006, ISBN 80-239-7432-7

22. Džupa V., Ryantová V., Grill V., Báča V., Skála-Rosenbaum J.: Infekční komplikace po operační léčbě zlomenin pánve. Sborník abstrakt – 8. Ostravské traumatologické dny, 2006, ISBN 80-239-7432-7

23. Grill R., Džupa V., Báča V.: Injuries to the pelvis in andrology. Urology, 68 (Suppl 5A): 249, 2006   IF 2,139

24. Urban M., Báča V., Grill R., Džupa V., Heráček J.: Chronic pelvic pain in a male patients: Joint view of an urologist and an anatomist. Urology, 68 (Suppl 5A): 309, 2006   IF 2,139

25. Otčenášek M., Pan M., Báča V., Grill R., Kasiková E., Vašička I., Krofta L., Džupa V., Feyereisl J.: Avulsion of the puborectal muscle – an MRI based 3D reconstruction. Book of abstracts – 36. Annual Meeting of the International Continence Society, 2006

26. Otčenášek M., Krofta L., Grill R., Báča V., Kasiková E., Džupa V., Pan M., Feyereisl J.: 3D ultrasound of the puborectal muscle before and after vaginal delivery. Book of abstracts – 36. Annual Meeting of the International Continence Society, 2006


Prohlášení o přístupnosti

Vytvořil Refresh, s. r. o.