CISP

Centrum pro integrované studium pánveÚvodem

Centrum pro integrované studium pánve vzešlo z myšlenky potřeby vytvoření vzdělávací jednotky anatomického regionu pánve integrující pohledy různých odborností do funkčního celku.

Vznikalo na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze za podpory Rozvojových a transformačních programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v letech 2004 až 2006, jejichž řešiteli byli:

  • doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D., MHA, přednosta Urologické kliniky 3. LF UK a FNKV v Praze,
  • doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D., z Ústavu anatomie 3. LF UK v Praze, v současné době je rektorem Vysoké školy polytechnické Jihlava,
  • prof. MUDr. Valér Džupa, CSc., z Ortopedicko-traumatologické kliniky 3. LF UK a FNKV v Praze.

Centrum má za sebou 13leté období intenzivní práce na čtyřech grantech, která vedla k napsání dvou monografií, pěti kapitol v monografiích a učebnicích, 41 časopiseckých prací (z toho 15 v časopisech s IF) a prezentaci 158 přednášek (26 v zahraničí) a 28 posterů (25 v zahraničí).

Další informace o projektu CISP naleznete v sekci O projektu.

Aktuality

6. 1. 2009 v 13.00 Multicentrická studie

STARŠÍ AKTUALITY

Nové články

1. 2. 2018 v 08.47 Publikace 2017

Přednášky a publikace v roce 2017

27. 4. 2017 v 13.03 Publikace 2016

Přednášky a publikace v roce 2016

STARŠÍ ČLÁNKY


Prohlášení o přístupnosti

Vytvořil Refresh, s. r. o.