CISP

Centrum pro integrované studium pánveÚvodem

Centrum pro integrované studium pánve vzešlo z myšlenky potřeby vytvoření vzdělávací jednotky anatomického regionu pánve integrující pohledy různých odborností do funkčního celku.

Vznikalo na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze za podpory Rozvojových a transformačních programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v letech 2004 až 2006, jejichž řešiteli byli:

  • doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D., MHA, přednosta Urologické kliniky 3. LF UK a FNKV v Praze,
  • doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D., z Ústavu anatomie 3. LF UK v Praze, v současné době je rektorem Vysoké školy polytechnické Jihlava,
  • prof. MUDr. Valér Džupa, CSc., z Ortopedicko-traumatologické kliniky 3. LF UK a FNKV v Praze.

Centrum má za sebou 12leté období intenzivní práce na čtyřech grantech, která vedla k napsání dvou monografií, tří kapitol v monografiích, 36 časopiseckých prací (z toho 10 v časopisech s IF) a prezentaci 145 přednášek (25 v zahraničí) a 27 posterů (24 v zahraničí).

Další informace o projektu CISP naleznete v sekci O projektu.

Aktuality

6. 1. 2009 v 13.00 Multicentrická studie

STARŠÍ AKTUALITY

Nové články

27. 4. 2017 v 13.03 Publikace 2016

Přednášky a publikace v roce 2016

23. 7. 2016 v 16.39 Publikace 2015

Přednášky a publikace v roce 2015

STARŠÍ ČLÁNKY


Prohlášení o přístupnosti

Vytvořil Refresh, s. r. o.